Kredyt samochodowy – rodzaj kredytu bankowego udzielany przez bank lub inną instytucje upoważnioną, przeznaczony na zakup pojazdu – najczęściej samochodu, zarówno nowego, jak i używanego.

Według definicji GUS jest to kredyt przeznaczony na zakup nowego lub używanego środka transportu, który posiada ważny dowód rejestracyjny. Zabezpieczeniem jest cesja zapisana w dowodzie rejestracyjnym.

Zabezpieczeniem kredytu jest zwykle pojazd, na którego zakup go udzielono. Banki stosują zazwyczaj zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie. Istnieją również inne zabezpieczenia, takie jak: depozyt karty pojazdu, weksel in blanco, przewłaszczenie częściowe lub warunkowe. Zwykle kredytodawca zapisuje w umówie kredytowej również obowiązek zapewnienia przez cały okres kredytowania polisy autocasco na kredytowany pojazd wraz z cesją praw do ewentualnego odszkodowania na udzielającą kredytu instytucję.

 

Zalety kredytu samochodowego: